Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Ši Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie lankosi svetainėje https://www.implantologijosklinika.lt ir naudojasi ar ketina naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis. Norėdami įvykdyti savo įsipareigojimus Jums bei užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą, mums reikalingi tam tikri asmens duomenys. Asmens duomenys, tai apie svetainės lankytoją renkama informacija, kuri gali būti panaudota naudotojo asmens tapatybei nustatyti. Svetainės Privatumo politika nurodo apsilankiusių naudotojų pagrindinius asmens duomenų tvarkymo principus, tvarką bei asmens duomenų subjekto teises.

Norėdami užduoti klausimus, pateikti nusiskundimus ar įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, kreipkitės elektroniniu paštu: info@implantologijosklinika.lt

PRIVATUMO POLITIKOS TAIKYMAS

Ši Privatumo politika yra taikoma svetainei https://www.implantologijosklinika.lt ir registracijos sistemai  https://www.registracija.implantologijosklinika.lt/

SVETAINĖS DUOMENŲ VALDYTOJAI

UAB “MedicinosPartneriai”, įmonės kodas 303950441. Buveinės adresas: Dvaro g. 98-3, LT-76239 Šiauliai. Telefonas: +370  671 76668. Elektroninis paštas: info@implantologijosklinika.lt;

UAB “MedicPartners”, įmonės kodas 301790949. Buveinės adresas: Gegužių g. 47-78, LT-78326 Šiauliai. Telefonas: +370  699 79845. Elektroninis paštas: info@implantologijosklinika.lt

SVETAINĖS DUOMENŲ TVARKYTOJAS

UAB „Solidus kodas“, įmonės kodas 304447806. Buveinės adresas: Vasario 16-osios g. 46, LT-76291 Šiauliai. Telefonas +3706 405 2717. Elektroninis paštas: info@soliduskodas.lt

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR TVARKYMO TIKSLAI

 • Registruoto naudotojo vardas, pavardė. Duomenys tvarkomi siekiant identifikuoti asmenį bei tinkamai suteikti paslaugas.
 • Registruoto naudotojo elektroninio pašto adresas ir kontaktinis telefono numeris. Duomenys tvarkomi turint tikslą su Jumis susisiekti bei pranešti svarbiausią informaciją apie teikiamas paslaugas.
 • Registruoto naudotojo svetainėje sukurtos paskyros slaptažodis. Duomenys tvarkomi siekiant suteikti naudotojui galimybę prisijungti prie asmeninės paskyros svetainėje.
 • Svetainės registracijos sistemoje yra saugomi duomenys apie svetainės registruotų lankytojų vizitus klinikoje ir vizitų metu atliktą gydymą ir / ar atliktas procedūras. Duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas, planuoti klientų srautus bei žinoti lankytojo gydymo bei procedūros istoriją, turint tikslą efektyviai taikyti gydymą ir / ar procedūras.
 • Komunikacija, kuria apsikeičiame bendraudami svetainės pokalbių programėlėje, elektroniniais laiškais bei trumposiomis SMS žinutėmis. Taip pat atsiliepimai, kuriuos naudotojas palieka svetainėje. Duomenys tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų klausimus, reaguoti į pateiktus atsiliepimus, taip pat naudotojui suteikti norimą informaciją apie paslaugų teikimą. Komunikacija padeda gerinti bei tinkamai užtikrinti teikiamas paslaugų teikimą ir vykdymą;
 • Paskyros registravimo data. Svetainės lankytojui sukūrus paskyrą, galime matyti kada ši paskyra buvo registruota. Pagal minėtą informaciją žinome svetainės vartotojo paskyros aktyvumą bei naikiname neaktyvias paskyras.
 • Informaciją apie registruoto naudotojo išreikštą sutikimą su svetainės taisyklėmis ir gautą sutikimą dėl asmens sveikatos duomenų tvarkymo bei IP adresą iš kurio minėti sutikimai buvo duoti. Duomenys tvarkomi siekiant patvirtinti faktą, jog sutikote su svetainės taisyklėmis ir asmens sveikatos duomenų tvarkymu.
 • Informacija apie slapukus. Tvarkome duomenis apie slapukus siekdami sužinoti svetainės lankytojo elgseną svetainėje ir atitinkamai pagerinti svetainės funkcionalumą ir palengvinti naudojimąsi ja.

DALIJIMASIS ASMENS DUOMENIMIS

Nesidalijame svetainės naudotojo asmens duomenimis su trečiaisiais asmenimis, nebent šis veiksmas būtinas siekiant garantuoti svetainės funkcionalumą ir mūsų paslaugų teikimą arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Tokiu atveju, duomenimis dalijamės su trečiaisiais asmenimis tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina. Atvejai kada galime dalintis Jūsų asmens duomenimis:

 1. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti įmonei atsakingai už svetainės informacinių technologijų sistemų priežiūrą.
 2. „Google Analytics“, turi prieigą prie vartotojo duomenų, siekiant analizuoti duomenis susijusius su internetinės svetainės lankomumu.
 3. Asmens duomenimis galime dalintis norėdami ginti savo bei mūsų klientų teises.
 4. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti, turint tikslą atsakyti į teismo, teisėsaugos arba valstybinių institucijų prašymus siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

 

SLAPUKAI

Slapukai yra mažos apimties failai, kurie išsaugomi įrenginio kietajame diske arba internetinėje naršyklėje. Jų paskirtis yra rinkti informaciją apie svetainės lankytojo veiksmus bei pasirinkimus (naudojimąsi svetaine). Tokiu būdu, tinklalapis gali atpažinti, kai asmuo lankosi pakartotinai ir kam jis teikė prioritetą prieš tai buvusių apsilankymų metu. Slapukai naudojami siekiant analizuoti lankytojų elgseną ir svetainės naudojimo modelius. Slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją.

Svetainėje naudojamas „Google Analytics“ įrankis, kuris pasitelkdamas slapukus, kaupia informaciją apie svetainės lankytoją. Ši informacija skirta rengti ataskaitoms apie lankomus puslapius, juose praleidžiamą laiką ir kitą informaciją susijusią su lankytojo elgesiu svetainėje. Surinkti duomenys naudojami tik statistinės analizės tikslais. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tai, kokie duomenys yra renkami ir naudojami, perskaitykite “Google” privatumo politiką https://www.google.com/policies/privacy/. Jeigu norite, kad apie Jūsų elgesį svetainėje „Google Analytics“ duomenų nefiksuotų, galite pasinaudoti specialiu papildiniu. Papildinį galite rasti čia https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Informuojame, kad slapukai gali būti pašalinti iš Jūsų įrenginio. Daugiau informacijos kaip tai padaryti rasite aboutcookies.org. Atkreipiame dėmesį, kad slapukų ištrynimas gali neigiamai paveikti naudojimąsi svetaine ir apriboti tam tikrų funkcijų veikimą.

Išsamesnė informacija apie svetainėje naudojamus slapukus pateikiama šioje lentelėje.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), Jūs turite šias teises:

 • Teisę susipažinti su asmens duomenimis (gauti informaciją).  Duomenų subjektas turi teisę gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi ir jei tvarkomi, turi teisę susipažinti su asmens duomenimis ir kita su jais susijusia informacija.
 • Teisę reikalauti ištaisyti duomenis. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs ar papildyti neišsamūs su juo susiję asmens duomenys.
 • Teisę reikalauti ištrinti duomenis („būti pamirštam“). Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų ištrinti, jeigu: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; asmens duomenų subjektas atšaukia sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste; asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba valstybės narės nustatytos teisinės prievolės.
 • Teisę apriboti duomenų tvarkymą. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą jeigu: asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti; duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; duomenų subjektas paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.
 • Teisę į duomenų perkeliamumą. Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui.
 • Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.
 • Teisę nebūti subjektu automatizuotam atskirų sprendimų priėmime, įskaitant profiliavimą. Duomenų subjektas turi teisę, kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jam kyla teisinės pasekmės arba kuris jam panašiu būdu daro didelį poveikį.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų asmens duomenims apsaugoti įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų saugumą. Siekiame garantuoti, kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, atskleidimo, bei nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Norėdami užtikrinti maksimalų asmens duomenų saugumą, naudojame žemiau pateiktas priemones:

 1. Svetainėje registruotų vartotojų duomenys yra laikomi duomenų bazėje, kuri yra apsaugota slaptažodžiais. Visi slaptažodžiai yra užkoduoti, todėl trečiasis asmuo negalėtų patikrinti ar atpažinti slaptažodžius net jeigu prisijungtų prie duomenų bazės.
 2. SSL (angl. Secure Sockets Layer) sertifikato naudojimas. SSL yra apsaugos technologija sukurianti užšifruotą ryšį tarp svetainės serverio ir naršyklės. Šiuo ryšiu siekiama užtikrinti, kad visi duomenys perduodami per svetainės serverį ir naršyklę liktų saugūs.
 3. Naudojama ugniasienė (angl. Firewall), kurios paskirtis analizuoti bei valdyti per ją einantį duomenų srautą ir yra skirta palaikyti įmonės kompiuterių tinklo saugumą.
 4. Naudojama antivirusinė programinė įranga siekiant apsaugoti svetainės lankytojo asmens duomenis nuo virusų ir kenkėjiškų programų.
 5. Naudojama pastatų ir techninių įrenginių apsauga, siekiant apsisaugoti nuo asmens duomenų pažeidimų.

Pabrėžiame, kad visiško duomenų saugumo garantuoti negalime, kadangi nėra 100 % saugios priemonės elektroninio ar fizinio duomenų perdavimui ir saugojimui užtikrinti.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Svetainės naudotojo asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, ar reikalauja asmens duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Įprastai asmens duomenų netvarkome ilgiau negu 10 metų nuo asmens duomenų tvarkymo pradžios. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, duomenis sunaikiname. Asmens duomenų nesunaikinsime tik tokiu atveju, kai turėsimę teisinę prievolę tvarkyti asmens duomenis.

NUORODOS Į KITUS PUSLAPIUS

Svetainė gali turėti nuorodų į trečiųjų asmenų internetinius puslapius ir šaltinius. Mes neprisiimame atsakomybės už šiose svetainėse ar puslapiuose tvarkomus asmens duomenis bei pateikiamą turinį. Taip pat  neprisiimame atsakomybės už minėtų svetainių naudojimą, jų teikiamų paslaugų teisingumą ar kokybę.

VAIKŲ ASMENS DUOMENYS

Svetainėje nerenkame asmens duomenų apie nepilnamečius, kurie yra jaunesni negu 16 metų ir naudojasi tinklalapiu neturėdami tėvų ar globėjų sutikimo. Jeigu Jūs esate jaunesnis negu nurodytas amžius (16 metų), svetainėje lankytis ir registruotis galite tik turėdami tėvų ar globėjų sutikimą.

SVETAINĖS NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ 

Svetainėje užsiregistravęs naudotojas prisiima atsakomybę už pateiktų prisijungimo duomenų saugumą, teisingumą ir perdavimą tretiesiems asmenims. Svetainės asmens duomenų valdytojai neprisiima atsakomybės už padarinius, kurie gali atsirasti, jeigu tinklalapio naudotojas nepateikia ar suklysta teikdamas asmens duomenis registracijos formoje.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Pasiliekame teisę keisti bei atnaujinti svetainės Privatumo politiką. Politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos. Apie atliktus pakeitimus galite sužinoti apsilankę svetainėje ir peržiūrėję Privatumo politiką Jeigu atlikus Privatumo politikos pakeitimus svetainės naudotojas toliau naudojasi svetaine bei jos teikiamomis paslaugomis, laikome, kad naudotojas sutinka su atliktais pakeitimais. Paskutinį kartą svetainės Privatumo politika buvo atnaujinta 2018-10-26.

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ PAŽEIDIMAS

Jeigu manote, kad pažeidžiame Jūsų turimas duomenų subjekto teises arba norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, galite susisiekite su mumis elektroninio pašto adresu info@implantologijosklinika.lt. Gavę pranešimą ar pateiktą skundą, pirmiausia su juo susipažinsime, maloniai Jus išklausysime ir atsakysime į užduotus klausimus bei bandysime išspręsti susidariusią situaciją. Esant poreikiui, padėsime įgyvendinti Jūsų turimas duomenų subjekto teises.

Šalims nepavykus išspręsti ginčo, remiantis Lietuvos Respublikos „Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu“, duomenų valdytojo veiksmai / neveikimas gali būti skundžiami Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per 3 mėnesius nuo atsakymo iš duomenų valdytojo gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi 30 kalendorinių dienų terminas, skirtas duomenų valdytojui pateikti Jums atsakymą. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmai / neveikimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiami teismui.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Asmens duomenų valdytojai išlaiko nuosavybės ir autorystės teises į svetainę ir joje pateikiamą informaciją, įskaitant: programinę įrangą, svetainėje pateikiamą turinį, vaizdus, tekstą, grafinius elementus, paveikslėlius, logotipus, nuotraukas bei vaizdo įrašus. Draudžiama be išankstinio raštu išreikšto svetainės duomenų valdytojų sutikimo platinti ir bet kokiu būdu trečiosioms šalims teikti svetainėje pateikiamą informaciją. Taip pat draudžiama internetinio puslapio Privatumo politiką ir / ar atskiras jos dalis kopijuoti bei naudoti negavus raštu išreikšto svetainės duomenų valdytojų sutikimo.